SR&BB

Stichting Rhythm & Blues Breda

Bluestijdschrift BLOCK stopt er mee !

BLOCK, het Nederlandse tijdschrift voor blues, zal na nummer 160 ophouden te bestaan. Uitgever Rien Wisse, die het blad in 1975 samen met zijn vrouw Marion heeft opgericht, vindt het na 38 jaar genoeg. BLOCK verscheen voor het eerst in maart 1975 als gestencild periodiek en groeide uit tot het grootste en langst bestaande bluesblad van de Benelux. Wereldwijd heeft zelfs nooit een bluestijdschrift bestaan dat zolang door één uitgever is gepubliceerd.

Wisse (62), die de productie van het tijdschrift al die jaren deed naast een parttime dagbaan, kreeg in 2010 tijdelijke gezondheidsproblemen, met als gevolg dat zijn blad niet meer op schema kon uitkomen, waardoor het ook in zakelijk opzicht minder goed liep. BLOCK richtte zich vooral op Afro-Amerikaanse blues en alle afsplitsingen daarvan. Die muziek wordt steeds minder geboekt op de in Nederland en België georganiseerde blues festivals, die zich meer richten op zowel blanke blues en muziek die nauwelijks raakvlakken met blues heeft. Dit in tegenstelling tot grote en vele duizenden bezoekers trekkende festivals in Amerika, die nog wel pure blues en soul brengen. image De missie van het blad om de meer oorspronkelijke blues vaker naar Europa te halen slaagde ten dele. Daarnaast ervaart de uitgever dat de muziekbusiness zich steeds meer op de commercie richt, hetgeen haaks staat op het meer idealistische karakter van het tijdschrift dat, inclusief de correspondenten uit Amerika, dertig medewerkers had.
Rien en Marion Wisse ontvingen in 2010 in Memphis de Keeping The Blues Alive Award, de hoogste onderscheiding die wereldwijd aan een zich voor de blues inzettende persoon of organisatie wordt uitgereikt. Een jaar later werd aan hen de Dutch KBA-Award uitgereikt. Beiden zullen in de toekomst actief blijven in het promoten van en publiceren over blues.
SR&BB betreurt het enorm dat dit prachtige blad binnenkort niet meer zal verschijnen.